Биорезонансна диагностика

Биорезонансната диагностика  е метод, който използва електромагнитни трептения от самия пациент като информация за диагностика и лечение на заболяванията му. С тази диагностика бързо може да се разбере каква е причината за определено заболяване. Тя е най-сигурният метод за лекуване без странични ефекти. Установяват се както физически, така и психо-емоционални проблеми. Можете да се възползвате от безплатния тест на Баховите капки, които успешно се съчетават с този холистичен подход.

Изследването се извършва от психолог-консултант Мариела Маринова.